Dette emnet er nedlagt

Semesterside for FRA1102 - Vår 2008

Muntlig eksamen

Hver student lager fire resyméer av fire selvvalgte artikler fra fransk presse eller internett. Sensoren velger hvilken av de fire artiklene som presenteres.

Presentasjonen skal ikke vare lengre enn 5 mn.

Studenten kan benytte et håndskrevet støtteark som ikke skal være lengre enn én side. Støttearket kan ikke inneholde kopier av hele eller deler av artikkelen.

Studenten kommer til eksamen med en kopi av hver av de fire artiklene som danner grunnlaget for presentasjonen. Kopiene skal leveres til sensoren.

Det blir også spørsmål om boken "Savoir vivre avec les Français".

11. apr. 2008 18:24

Ingen undervisning i 11. mars, 18. mars og 25. mars. Neste undervisningstimen er 1. april.

4. mars 2008 18:56

Studentene er delt i to grupper. Studentene med etternavn som begynner med A til J er i Gruppe I. Studentene med etternavn som begynner med K til Å er i Gruppe II.

Gruppe I

19. februar: utlevering av den første obligatoriske oppgaven.

26. februar: innlevering av den første obligatoriske oppgaven.

Gruppe II

26. februar: utlevering av den første obligatoriske oppgaven.

24. mars: innlevering av den første obligatoriske oppgaven.

12. feb. 2008 16:17