Dette emnet er nedlagt

Semesterside for FRA1102 - Vår 2010

Oppgavene kan hentes på torsdag 20. mai på mitt kontor 722 NT i min treffetid fra kl. 15:00 til kl. 16:00.

15. mai 2010 15:59

Torsdag 13. mai er Kristi Himmelfartsdag. Det blir ingen treffetid den dagen.

9. mai 2010 19:51

Muntlig eksamen

Hver student lager fire resyméer av fire selvvalgte artikler fra fransk presse eller internett. Sensoren velger hvilken av de fire artiklene som presenteres.

Presentasjonen skal ikke vare lengre enn 5 mn.

Studenten kan benytte et håndskrevet støtteark som ikke skal være lengre enn én side. Støttearket kan ikke inneholde kopier av hele eller deler av artikkelen.

Studenten kommer til eksamen med to kopier av hver av de fire artiklene som danner grunnlaget for presentasjonen. Kopiene skal leveres til sensorene.

Det blir også spørsmål om boken "Savoir vivre avec les Français".

16. apr. 2010 01:36