Semesterside for FRA1110 - Vår 2012

ENDRING I FORELESNINGSPLAN (TID OG STED - forelesning 14) Forelesningen tirsdag 15. mai flyttes fram til fredag 11. mai kl. 10.15-13.00. Forelesningen vil finne sted i Seminarrom 2 i Sophus Bugges hus.

4. mai 2012 14:32

REVIDERT FORELESNINGSPLAN Pga. forkortede forelesninger den 28.2. og den 6.3. settes det opp en ekstra forelesning den 22.5. kl. 10.15-12.00.

5. mars 2012 17:36

ENDRING I FORELESNINGSPLAN Forelesningene tirsdag 28. februar og tirsdag 6. mars avsluttes kl. 12.00. De to forelesningstimene som utgår blir tatt igjen senere i semesteret.

24. feb. 2012 16:25