Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kjernedeler av fransk grammatikk blir behandlet, blant annet bruk av tempus, adjektiver, pronomener og artikler. Det blir lagt vekt på både formsiden og betydningssiden ved fransk setningsoppbygning.

Hvorfor sier en for eksempel Michèle aime les perroquets, men Michèle achète des perroquets? På norsk bruker en formen papegøyer i begge tilfeller. Og hvorfor kan noen adjektiver på fransk plasseres både foran og etter substantivet: un restaurant excellent - un excellent restaurant, mens norsk bare kan ha adjektivet foranstilt: en utsøkt restaurant?

 

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet, kan du:

  • Gjøre rede for grunnleggende deler av fransk grammatikk
  • Gjøre rede for hvordan ord og ordgrupper settes sammen til betydningsbærende setninger i fransk.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forelesninger er åpne for alle. Seminar- og gruppeundervisning forutsetter undervisningsopptak til emnet. Emner med obligatorisk kvalifiseringsoppgave forutsetter undervisningsopptak.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Nivå II fra videregående skole eller tilsvarende kunnskaper.

Det er lagt ut en diagnostisk test på internett slik at du kan teste dine forkunnskaper i fransk. Du bør oppnå min. 50 % riktige svar for å følge undervisningen.

Overlappende emner

Emnet kan overlappe med nedlagte emner og gamle studieenheter av typen semesteremne, grunnfag og mellomfag. Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for. Ta evt kontakt med instituttet ved spørsmål.

Undervisning

Undervisningen består av forelesning og seminar i 14 uker.

Det forutsettes at du deltar aktivt i undervisningen og møter forberedt til timene.

Du skal levere to oppgaver skrevet på fransk som må godkjennes av faglærer før fremstilling til eksamen. Les mer om retningslinjer for obligatoriske aktiviterer.

Les her om regler for gyldig forfall og hvordan du søker om utsettelse. 

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Obligatorisk undervisningsaktivitet må være gjennomført for å kunne fremstille seg til eksamen.

Eksamensformen på emnet er en hjemmeeksamen på 4 timer. Eksamen besvares på fransk, eventuelt enkelte deler på norsk. Ved fastsettelsen av karakteren teller både innhold og språkføring.

Tidligere gitte eksamensoppgaver og sensorveiledninger finner du her. Vi gjør oppmerksom på at vurderingsformen på emnet normalt er en skoleeksamen på 4 timer.

Digital hjemmeeksamen

Hjemmeeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om hjemmeeksamen i Inspera.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamens-/innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Godkjent undervisningsaktivitet er gyldig i inneværende semester og de to neste semestrene emnet blir gitt. Det er studentens ansvar å holde seg orientert om eventuelle endringer i pensum og undervisningsopplegg. Følg med på semestersiden.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Fransk og norsk