Dette emnet er nedlagt

FRA4504 – Les intellectuels au 20e siècle

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tek for seg den rolla dei intellektuelle har spela i fransk politikk og samfunnsliv sidan Dreyfus-saka og fram til i dag. Engasjementet deira blir sett inn i sin historiske og politiske samanheng.

Kva lærer du?

Studentane skal få ein inngåande kjennskap til kva for rolle dei intellektuelle har spela i Frankrike det siste hundreåret ved å få ei analytisk og teoretisk innsikt i dei konfliktane dei har engasjert seg i, og forstå årsakene til engasjementet deira.

Opptak og tilgangsavgrensing

Studentar må kvart semester søkje og få plass på undervisninga og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikkje alt har studieplass ved UiO, kan du søkje opptak til våre studieprogram eller søkje om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskapar

Obligatoriske forkunnskapar

Bachelorgrad i Europeiske og amerikanske studier, studieretning Frankrike (med min. 40 studiepoeng i fransk) eller tilsvarende kunnskaper, eventuelt en BA-grad innenfor et annet program som godkjenner emnet som et masteremne. Dispensasjon for krav om 40 studiepoeng i fransk kan gis etter søknad.

Anbefalte forkunnskapar

Gode franskkunnskapar (tilsvarande bachelornivå innanfor emne der undervisningsspråket er fransk).

Undervisning

Ei dobbeltførelesing i 14 veker (undervisningsvekene 1-5, 7-10 og 12-16).

Eksamen

Innlevering av ei oppgåve på åtte-ti normalsider (à 2300 teikn) som byggjer på eit fellespensum og eit individuelt særpensum (samla omfang 800-1000 sider). Oppgåva får ein bokstavkarakter.

Ved fastsetjinga av karakteren tel både innhald og språkføring.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Haust 2005

deretter uregelmessig

Eksamen

Haust 2005

Undervisningsspråk

Fransk