Dette emnet er nedlagt

ITA2309 – Italiensk litteratur etter 2. verdenskrig

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset legger vekt på den åpenhet som er karakteristisk for italiensk litteratur etter fascismens bortfall og etter avslutningen av en krig, som for Italias vedkommende også var en borgerkrig. Det føres for det første en intens debatt om litteraturens rolle i samfunnet, og for det andre inntreffer et voldsomt gjennombrudd av fortellinger om mange forskjellige forfatteres opplevelse av krigen. Eksempel på tekster og forfatterskap som vil bli behandlet: Antonio Gramsci: ”Carattere non nazional-popolare della letteratura italiana” fra Letteratura e vita nazionale.

Eksempler fra tidsskriftdebatten: Elio Vittorini, Cesare Pavese, Carlo Levi, Primo Levi, Italo Calvino, Renata Viganò, Mario Tobino, Mario Rigoni Stern, Giorgio Bassani, Beppe Fenoglio.

Hva lærer du?

Studentene vil få kjennskap til et betydelig gjennombrudd innen moderne italiensk litteratur og historie.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Leseferdighet i moderne italiensk.

Anbefalte forkunnskaper

ITA0101 – Innføring i italiensk 1 (nedlagt) og ITA0102 – Innføring i italiensk 2 (nedlagt) eller tilsvarende kunnskaper.

Undervisning

Én ukentlig dobbelttime i 7 uker første halvdel av semesteret.

Eksamen

Karakter settes på bakgrunn av to skriftlige oppgaver; en kortere tekstanalyse og et essay på 6-8 sider med utgangspunkt i et forfatterskap, ett eller flere verker eller en problemstilling. De to oppgavene teller likt og vurderes av faglærer. Oppgavene kan skrives på norsk eller italiensk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Undervisning

Høsten 2003 og uregelmessig

Eksamen

Høsten 2003 og uregelmessig

Undervisningsspråk

Italiensk