Dette emnet er nedlagt

ITA2320 – Buzzati - una produzione multiforme

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Gjennomgang av ein roman – Il segreto del Bosco Vecchio – og av 10 noveller.

Hva lærer du?

Studentane vil få oppøving i å analysere dei verka som blir studert både frå ein stilistisk og ein tematisk synsstad.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

ITA 1101 og ITA1102 eller tilsvarande førekunnskapar. Lese- og skrivedugleik i italiensk.

Undervisning

Kurset går i haustsemesteret i 14 veker, fordelt på 1 dobbelttime i veka.

Eksamen

2 obligatoriske heimeoppgåver: 1 tekstanalyse på 3 s. à 2300 teikn og 1 generell kommentaroppgåve på 5 s. à 2300 teikn som skrivast på italiensk og godkjenast av faglærar. Det gis bokstavkarakter. Oppgåvene tel likt.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hausten 2004 og uregelmessig

Eksamen

Hausten 2004 og uregelmessig

Undervisningsspråk

Italiensk