Semesterside for LIT1301 - Høst 2010

2. mappeoppgave:

Enten:

Gi en analyse av Racines Fedra med særlig vekt på mytologiens funksjon i stykket.

Eller:

Gi en analyse av Shakespeares Hamlet med særlig vekt på forholdet mellom hovedpersonene.

29. sep. 2010 15:48

Første mappeoppgave:

enten:

Analyser Horats' Ode III.30, og sett diktet inn i en historisk sammenheng

eller:

Gi en analyse av versene 110-247 i sjette sang av Odysséen, og sett dem i sammenheng med helheten i verket

2. sep. 2010 11:14