Semesterside for LIT1301 - Vår 2005

Liste for muntlig eksamen er hengt opp på oppslagstavle i 1. etasje (til venstre) i Sophus Bugges hus.

20. mai 2005 18:01

Eksamensoppgaver

Oppgave 1

Enten: Gi en analyse av Sofokles’ ”Kong Oidipus” i lys av Aristoteles poetikk med særlig vekt på anagnorisisbegrepet..

Eller: Horats antyder i ”Ars poetica” at dikteren besitter en hellig makt. Diskuter forestillingen med utgangspunkt i en analyse av Ovids "Orfeus og Eyridice".

Eller: Gjør kort rede for det homeriske problem, og drøft hvordan de muntlige elementene i 1. sang i ”Odysseen” fungerer strukturelt.

Oppgave 2

Enten: Gjør kort rede for genren provencalsk trubadurdiktning og analysér og vurdér Beatrice de Dies ”Sång om en otrogen älskare” i lys av genrebestemmelsene.

Eller: Gi en analyse av Shakespeares Sonett 55. Legg særlig vekt på hvordan lydlige virkemidler og poetiske bilder påvirker diktets tema.

Eller: Hva menes med ”Literature in potentia”? Diskuter Montaignes ”Om samvittigheten” i lys av dette begrepet.

8. mars 2005 01:00