Semesterside for LIT1301 - Vår 2009

GAMLE EKSAMENSOPPGAVER:

Gjør kort rede for oppbygning og teknikk i Molières Misantropen med utgangspunkt i en analyse av scene 4.3 (André Bjerkes oversettelse vedlagt).

Gjør kort rede for essayet som sjanger med utgangspunkt i en analyse av Montaignes kapittel "Om samvittigheten" (Kjersti Bales oversettelse vedlagt).

Gjer kort greie for oppbygging og teknikk i Racines Fedra med utgangspunkt i ei analyse av scene 2.5 (Halldis Moren Vesaas' omsetjing vedlagt).

Gjer kort greie for genretypiske trekk i Theokrits 6. idyll ("Dafnis og Damoitas"), og plassér deretter diktet i litteraturhistorien (Peter Østbyes omsetjing vedlagd).

Gjør rede for oppbygning og tematikk i Molières Misantropen. Sett deretter verket inn i genrehistorisk sammenheng.

Gi en kortfattet analyse av Senecas brev til Lucilius, nr. 84 (i Jon Haarbergs oversettelse). Plassér deretter brevet inn i dets litteraturhistoriske sammenheng. (Teksten følger vedl...

15. apr. 2009 13:16

Følgende har levert første versjon av andre mappeoppgave:

Arisland, Birkeland, Fischer, Haye, Hjort, Janssen, Johnsen, Krabbesund, Larsen, Lorange, Martinsen, Sannes, Simensen, Solheim, Sundstrøm, Sørensen, Ulven, Valholm.

Om noen som ikke står på denne listen, mener å ha levert, må de snarest kontakte t.k.salberg@ilos.uio.no

20. mars 2009 16:56

Studenter som ennå ikke har fått muntlig veiledning om første mappeoppgave, og som ønsker slik veiledning, bes kontakte

t.k.salberg@ilos.uio.no

5. mars 2009 16:49