Semesterside for LIT1301 - Vår 2011

Alle interesserte er er velkomne til fratredelsesforelesningen av professor Arne Melberg:

"Tiden är någonting besynnerligt".

Arne Melberg har som professor i allmenn litteraturvitenskap og forfatter gjennom flere tiår utforsket og preget litteraturvitenskapen.

Tid og sted: 24. mai. 2011 17:15, Auditorium 2, Georg Sverdrups hus, Blindern.

 

13. mai 2011 12:27

Andre mappeoppgave:

ENTEN

Plasser Cervantes’ Don Quijote litteraturhistorisk med utgangspunkt i en analyse av første og sjette kapittel av romanens Første del.

ELLER

Gi en analyse av den «Ballade» som utgjør vers 329-356 i François Villons Testament. Bruk originalen eller Herbrand Laviks gjendiktning for å gjøre rede for de formelle aspektene. Bruk den utdelte oversettelsen for å gjøre rede for innholdet.

28. feb. 2011 17:05

Det kapittelet av Jean-Pierre Vernant som er nevnt i fornoten på s. 333 i antologien Moderne litteraturteori, er nå lagt ut i plastboksen på døren til mitt kontor (NT729). Dere finner både originalen og den engelske oversettelsen.

1. feb. 2011 13:10