Semesterside for LIT1301 - Vår 2012

2. mappeoppgave:

ENTEN

Gi en analyse av Shakespeares sonett 130 og sett diktet inn i en litteraturhistorisk sammenheng.

ELLER

Gi en analyse av Molières Misantropen. Legg særlig vekt på forholdet mellom hovedpersonene.

6. mars 2012 08:49