Pensum/læringskrav

Hans Bertens, Literary Theory The Basics, 3. utgave, Routledge 2014

 

I kompendium

Auerbach, Erik: "Den trette prinsen". I Mimesis. Virkelighetsfremstillingen i Vestens litteratur. Oversatt av Per Paulsen. Oslo, Gyldendal 2002

Bakhtin, Mikhail : "Heteroglossia in the Novel". Utdrag fra “Discourse in the Novel” i The Dialogic Imagination. Oversatt av Caryl Emerson og Michael Holquist. University of Texas Press. 1981

Barthes, Roland: "Fra værk til tekst". I Forfatterens død og andre essays. Utvalg, oversettelse og innledning ved Carsten Meiner. København,. Gyldendal. 2004

Cixous, Hélène "Sorties". I Modern Criticism and Theory. A Reader. 3. Edition. David Lodge og  Nigel Wood (red.).  Pearson. 2008

Deleuze, Gilles, "Litteraturen og livet", I Audiatur : katalog for ny poesi : Bergen 13.-16. oktober 2005 / Paal Bjelke Andersen og Audun Lindholm (red.). Bergen, Audiatur. 2005

Derrida, Jacques: "Mallarmé". I Acts of Literature, D. Attridge (red.). Oversatt av Christine Roulston.. Routledge 1992

Felman, Shoshana: "Kvinner og galskap. Det kritiske feilgrepet (Balzac: "Adjø")". Oversatt av Camilla Frølich. I Feministisk litteraturteori, Irene Iversen (red):. Oslo, Pax. 2002

Foucault, Michel: utdrag av Diskursens orden. Oversatt av Espen Schaaning. Oslo: Spartakus. 1999

Freud​, Sigmund,  "Dikteren og fantaseringen",. I Psykoanalyse, litteratur, tekstteori, red. Jørgen Dines Jogansen. København, Borgen. 1979

Gadamer, Hans-Georg. "Forståelsens sirkel". I Forståelsens filosofi. Utvalgte hermeneutiske skrifter. Oversatt av Helge Jordheim. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. 2003

Greenblatt, Stephen J. "The Circulation of Social Energy". I Shakespearean Negotiations. The Circulation of Social Energy in Renaissance England. University of California Press. 1988

Iser, Wolfgang: "Läsprocessen - en fenomenologisk betraktelse". I Claes Entzenberg og Cecilia Hansson (red.): Modern litteraturteori: från rysk formalism till dekonstruksjon, 1992. Lund, Studentlitteratur. Bind 1, s. 319-341.

Jakobson, Roman: "Lingvistikk og poetikk".  Anders Heldal og Arild Linneberg (red.): Strukturalisme i litteraturvitenskapen/artikler av Pjotr Bogatyrjov...[et. al.], 1978. Oslo, Gyldendal. S. 119-155.

Johnson, Barbara: ”The Critical Difference”. I The Critical Difference: Essays in the Contemporary Rhetoric of Reading. The John Hopkins University Press. 1980

Said, Edvard W. : “Krise” utdrag fra Orientalisme. Vestlige oppfatninger av Orienten. Oversatt av Anne Aabakken,. Oslo: Cappelen. 1994

Tompkins, Jane: "Sentimental kraft. Onkel Toms hytte og litteraturhistoriens politikk". I Irene Iversen (red.): Feministisk litteraturteori. Oslo, Pax. 2002

 

I Moderne litteraturteori. En antologi

Adorno, Theodor W. "Tale om lyrikk og samfunn". Oversatt av Arild Linneberg. .

Brooks, Cleanth: "Ironi som strukturelt prinsipp" Oversatt av Odd Inge Langholm.

Sklovskij , Viktor B: "Kunsten som grep". I Oversatt av Sigurd Fasting.

Starobinski, Jean : "Fortolkerens framferd». Oversatt av Gro Bjørnerud Mo og Knut Stene Johansen .

Szondi, Peter : "Det moderne dramaets teori", Oversatt av Lars Sætre.

 

På Internett

Casanova, Pascale «Literature as a World». I New Left Review 31. Jan Feb 2005.

 

Anbefalt tilleggslesning.

Kittang, Atle, Arild Linneberg, Arne Melberg, Hans H. Skei (red.): Moderne litteraturteori. En innføring. Universitetsforlaget. 1995

Bjerck Hagen, Erik: Hva er litteraturvitenskap. Universitetsforlaget. 2003

Miller, J. Hillis: On literature. Routledge. 2008

Culler, Jonathan: Literary Theory. A Very Short Introduction. Oxford University Press. 2000

Foucault, Michel: «Hva er en forfatter?» . I Kittang, A et al.¸Moderne litteraturteori. En antologi.

Disse utrdragene/artiklene blir lagt ut i emnets Canvas-rom:

  • Derrida, Jacques: "This Strange Institution Called Literature. An Interview with Jacques Derrida”.  I Acts of Literature, redigert av Derek Attridge. Routledge 1992.
  • Saussure, Ferdinand de: Utdrag fra Course in General Linguistics, utgitt av Charles Bally og Albert Secherhaye i samarbeid med Albert Riedlinger, oversatt av Wade Baskin. The Philosophical Library. 1966.

 

Publisert 30. mai 2018 10:03 - Sist endret 30. mai 2018 10:09