LIT2000 – Litteraturvitenskapelige grunnlagsproblemer

Kort om emnet

Litteraturvitenskapelige grunnlagsproblemer har å gjøre med hva litteratur er, hvordan den er bygget opp og fungerer, hvordan den skal fortolkes og hvilken rolle den spiller i samfunnet. Disse spørsmålene har vært reist og gitt ulike svar innenfor litteraturteorien. Dette emnet er et studium av noen viktige problemformuleringer i feltet de siste 100 år.

Pensum består av ca 500 sider teori (originaltekster og noe innføringslitteratur). I tillegg kommer et utvalg skjønnlitterære tekster (150-200 sider) til å illustrere problemstillingene i pensumartiklene.

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet kan du:

  • redegjøre skriftlig og muntlig for litteraturvitenskapelige begreper og tankegang
  • forklare sentrale problemstillinger innenfor moderne litteraturteori
  • reflektere over egen lesning av litterære og teoretiske tekster

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forelesningene er åpne for alle. Seminarundervisningen forutsetter undervisningsopptak til emnet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet krever bestått eksamen i minst 20 studiepoeng litterære emner eller tilsvarende. Andre tilsvarende forkunnskaper må dokumenteres. Ta kontakt med studiekonsulenten. Er du enkeltemnestudent og får beskjed om manuell påmelding i Studentweb, kontakt studiekonsulenten.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot LIT4001 – Litteraturvitenskapelige grunnlagsproblemer

Emnet kan overlappe med nedlagte emner og gamle studieenheter av typen semesteremne, grunnfag og mellomfag. Du må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter du tidligere har oppnådd studiepoeng for. Ta evt. kontakt med instituttet ved spørsmål.

Undervisning

Undervisningen gis som forelesninger (én dobbelttime i uken i 5 uker) og seminarer (én dobbelttime i uken i ti uker) og går over til sammen 14 uker, med tre leseuker jevnt fordelt utover semesteret.

Det forventes at du kommer til all undervisning. Undervisningen krever at du stiller forberedt til forelesninger og seminarer, og leser tekstene som gjennomgås der, på forhånd. Du får veiledning i seminarundervisningen og i Canvas. Er du forhindret i å delta, må du gi beskjed til faglærer i god tid før undervisningen begynner. Går du glipp av et seminar er du selv ansvarlig for å lese deg opp på pensum som ble gjennomgått.

For å kunne gå opp til eksamen, må du få godkjent følgende obligatoriske aktiviteter:

  • Et obligatorisk muntlig innlegg i seminarundervisningen. Faglærer gir tilbakemelding på innlegget.
  • En skriftlig oppgave på 3-4 sider (à 2300 tegn uten mellomrom).

Alle tre aktiviteter må være godkjent av faglærer før eksamen.

Dersom du får godkjent obligatoriske aktiviteter, er disse gyldige i det semesteret du oppnår godkjenningen samt de neste to gangene emnet gis. Aktivitetene er ikke gyldige enkeltvis, men kun hvis du har fått godkjent alle tre.

Les her om regler for gyldig forfall og hvordan du søker om gyldig fravær eller utsettelse.

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Eksamensformen på emnet er en muntlig eksamen på 20-30 minutter, vanligvis om 2-3 pensumtekster. Eksamen gjennomføres av faglærer og oppnevnt sensor.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk