Dette emnet er nedlagt

LIT2461 – Kjønn og estetikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet har endret kode til LIT3461Kjønn og estetikk

Hva lærer du?

Studentene lærer å reflektere inn kjønnsdimensjonen i estetisk teori og å anvende teorien i analysen av verk. Emnet oppøver også skriveferdigheter.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Minst 20 studiepoeng i litterære emner eller kunsthistorie eller tverrfaglig kvinne- og kjønnsforskning, inklusive KFL1010 – Innføring i tverrfaglige kjønnsstudier.

Undervisning

Seminarundervisning med 2 timer i uken i 12 uker. I tillegg kommer 3 lese-/skriveuker fordelt gjennom semesteret, i alt 15 uker. (Fra våren 2006 blir det 14 uker.) Undervisningen er basert på at studentene deltar aktivt, og det forutsettes at hver student holder minst ett forberedt muntlig innlegg på seminaret eller ett skriftlig innlegg i undervisningsoppleggets elektroniske diskusjonsforum. Innlegget må være godkjent av faglærer før studenten kan framstille seg til eksamen. Generell veiledning om oppgaveskriving og drøfting av problemstillinger skjer i seminaret og/eller ved bruk av IKT. Emnet følger samme undervisning som LIT2462 Kjønn og estetikk (20 studiepoeng).

Eksamen

Eksamen består av en semesteroppgave på 9 sider (ca 20.000 tegn uten mellomrom). I siste halvdel av semesteret gis flere oppgaver som studentene kan velge blant. Studentene skriver oppgaven innenfor det faget (kunsthistorie, litteraturvitenskap) som vedkommende har bakgrunn i fra før. Studenter med bakgrunn i tverrfaglig kvinne- og kjønnsforskning må velge om de vil skrive oppgaven innenfor litteraturvitenskap eller kunsthistorie. Målform: Oppgaven kan skrives på norsk (nynorsk eller bokmål) eller et annet skandinavisk språk. Den kan også skrives på et av de store europeiske språkene etter forhåndssøknad. Besvarelsen leveres til fastsatt frist i slutten av semesteret. Oppgaven vurderes av faglærer. Gradert karakterskala benyttes.

Eksamen må avlegges i undervisningssemesteret. Studenter som på grunn av langvarig sykdom/funksjonshemming ikke greier å avlegge eksamen i undervisningssemesteret, må kontakte eksamenskonsulenten.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Emnet er erstattet av LIT3461 – Kjønn og estetikk