Semesterside for LIT3462 - Vår 2017

Studenter som skal ta 10 sp (LIT3461 og 4461) skal bare kjøpe ett kompendium: Teoretisk kjernepensum.

De som tar 20 sp (LIT3462 og 4462) skal kjøpe to: Teoretisk kjernepensum og Tillegg til teoretisk kjernepensum.

Alle pensumtekstene til første seminargang, torsdag 19. januar, finnes lenket opp fra pensumsiden og i Fronter.

Vel møtt!

Hilsen Anne Birgitte

16. jan. 2017 20:50

Frister:

Godkjenning av tema/problemstilling for semesteroppgaven: 20. april

Innlevering av pensumlister for 3462 og 4462: 11. mai

Innlevering av semesteroppgaver: 1. juni

Muntlig eksamen for 3462: 12. juni

28. nov. 2016 10:18