Informasjon om eksamen i emnet LIT4000 høsten 2003

Mappeinnlevering: 09.12. før kl. 15. Innleveringen foregår på ekspedisjonskontoret, rom 203 HW. Kontoret er åpent kl. 9-15 innleveringsdagen.

Sensur: 17.12. kl. 14.

Merk!
Vær oppmerksom på at emner kan ha flere vurderingsformer, noen emner har bare skoleeksamen, og noen har for eksempel både hjemmeeksamen og skoleeksamen. Dette kan du sjekke under punktet Vurderingsform i emnebeskrivelsen. Dersom emnet også har en skoleeksamen, må du finne opplysninger om tid og sted under lenken Tid og sted.