Undervisningsplan

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
21.10.2003Jon Haarberg  Rom 105, Vilhelm Bjerknes' hus  Tema: krav til vitenskapelighet 
 • Inndeling i arbeidsgrupper på ca fire
 • Gruppeoppgaver utdeles
 
24.10.2003Jon Haarberg  Seminarrom 322, Henrik Wergelands hus  Introduksjon til første tema: krav til vitenskapelighet  Hver uke er det undervisning tirsdag og fredag. Hver enkelt student følger enten tirsdagstimene eller fredagstimene. For forberedelse/innhold etc. i fredagstimene, se kommentarfeltet for tirsdagen i samme uke (raden over). 
28.10.2003Jon Haarberg  Rom 105, Vilhelm Bjerknes' hus  Tema: teoriens og metodens plass i litteraturvitenskapen 
 • Presentasjoner av gruppearbeid/oppgaveløsninger
 • Utdeling av gruppeoppgaver
 • Forberedelse: Jonathan Culler, "What is Theory?"
 
31.10.2003Jon Haarberg  Seminarrom 322, Henrik Wergelands hus  Introduksjon til nytt tema: teoriens og metodens plass i litteraturvitenskapen  Se 28.10.  
04.11.2003Jon Haarberg  Seminarrom 105, Vlihelm Bjerknes' hus  Kurs i litteratursøking på Universitetsbiblioteket 
 • Utdeling av gruppeoppgaver.
 • Forberedelse: Inger Furseth, "En guide i litteratursøking"; Robert Harris, "Evaluating Internet Resources"
 
07.11.2003Jon Haarberg  Seminarrom 322, Henrik Wergelands hus  Kurs i litteratursøking på Universitetsbiblioteket   Se 4.11. 
11.11.2003Jon Haarberg  Rom 105, Vilhelm Bjerknes' hus  Tema: Litteraturvitenskapelige arbeidsmåter 
 • Presentasjoner av gruppearbeid/oppgaveløsninger
 • Utdeling av gruppeoppgaver.
 • Forberedelse: W. R. Owens, "The Dissertation"
 
14.11.2003Jon Haarberg  Seminarrom 322, Henrik Wergelands hus  Tema: Litteraturvitenskapelige arbeidsmåter  Se 11.11. 
18.11.2003Jon Haarberg  Rom 105, Vilhelm Bjerknes' hus  Tema: tekstkritiske grunnlagsproblemer 
 • Presentasjoner av gruppearbeid/oppgaveløsninger
 • Utdeling av gruppeoppgaver
 • Forberedelse: D. C. Greetham, "Criticizing the Text"
 
21.11.2003Jon Haarberg  Seminarrom 322, Henrik Wergelands hus  Tema: tekstkritiske grunnlagsproblemer   Se 18.11. 
25.11.2003Jon Haarberg  Rom 105, Vilhelm Bjerknes' hus  Tema: litteraturens materialitet og historisitet (bokhistorie) 
 • Presentasjoner av gruppearbeid/oppgaveløsninger
 • Utdeling av gruppeoppgaver
 • Forberedelse: Robert Darnton, "What is the History of Books?"; D. F. McKenzie, "The Book as an Expressive Form"
 
28.11.2003Jon Haarberg  Seminarrom 322, Henrik Wergelands hus  Tema: litteraturens materialitet og historisitet (bokhistorie)  Se 25.11. 
02.12.2003Jon Haarberg  Rom 105, Vilhelm Bjerknes' hus  Introduksjon til nytt tema: forskningsetikk 
 • Presentasjoner av gruppearbeid/oppgaveløsninger
 • Utdeling av individuelle oppgaver
 • Forberedelse: Ragnvald Kalleberg, "Håndtering og forebygging av vitenskapelig uredelighet"
 
05.12.2003Jon Haarberg  Seminarrom 322, Henrik Wergelands hus  Introduksjon til nytt tema: forskningsetikk  Se 02.12. 
Publisert 7. mars 2005 19:29