Semesterside for LIT4001 - Vår 2007

Lit4001 er i hovedsak likt lit2000. Men ettersom lit4001 er på masternivå, er lesemengden noe større her enn på lit2000. Husk å avtale tilleggspensum med gruppelærer. Listen over anbefalt tilleggspensum er lagt ut under "undervisning" på classfronter.

Det anbefales å velge litteratur som dere vil kunne ha glede av i forhold til det dere er spesielt interessert i eller kommer til å arbeide videre med på masterstudiet. Ta kontakt med lærer for anbefalinger i den forbindelse.

14. feb. 2007 13:19