Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

23. november

Eksamensordning

Semesteroppgave.

Utlevering av oppgaven: 15. november

Innleveringsfrist: 7. desember kl. 11:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Merknad: Semesteroppgaven leveres i Inspera innen kl. 11.00 på innleveringsdagen. Besvarelser som ikke leveres innen fristen vil ikke bli antatt til sensur. Hvis du får problemer med å levere må du kontakte eksamenskonsulenten snarest mulig. Husk at besvarelsen skal være anonym, kandidatens navn skal ikke brukes, kun kandidatnummer. Besvarelsen skal inneholde: 1) kandidatnummer (fire siffer, hentes fra StudentWeb). 2) emnekode og emnenavn 3) semester og år 4) oppgavens tittel. Bruk Times New Roman, 12. pkt, halvannen linjeavstand. Husk at alle sider skal nummereres.

Muntlig presentasjon av utkast

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 29. nov. 2020 15:55