Dette emnet er nedlagt

Semesterside for NED1102 - Høst 2006

OBS! Undervisningen begynner i uke 42, altså 16., 17., 18. og 19. okt, og ikke den 9., 10., 11. og 12. okt. som angitt under "undergvisning - tid og sted". Undervisningen utgår uke 47. Siste undervisningsuke blir derfor uke 48.

22. sep. 2006 13:32