Dette emnet er nedlagt

NORAM2501 – The American Immigration Society

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

USA er det klassiske immigrasjonssamfunnet, en blanding av kulturelle trekk importert av millioner av innvandrere, hver med sitt språk, sin religion, sine vaner, holdninger og tradisjoner. De første og største innvandringsgrupper kom fra Europa, og grunnleggende trekk av det amerikanske samfunnet bygger på denne fortiden. Imidlertid har mange andre grupper også preget Amerika slik vi ser det i dag; og spørsmålet reiser seg nå i Amerika om ikke denne fortiden er eller snart blir borte. Kurset tar sikte på fire mål:

1. Å vise hvor viktig innvandring og etnisk realiteter har vært og er for utviklingen av det amerikanske samfunnet. 2. Å skape forståelse for europeiske etniske grupper i USA og hvordan deres bakgrunn har preget deres liv i Amerika og det amerikanske samfunnet som helhet. 3. Å diskutere assimilasjonsprosessen mellom disse og andre grupper. 4. Med disse tre mål som utgangspunkt, å utvikle studentenes evne til komparativ tenkning om forskjellige grupper og mennesker.

Pensumslitteraturen og forelesningene vil utforske og gi historiske tolkninger av assimilasjonsprosessen, slik den har hatt sitt utgangspunkt i og påvirket det store mangfold av kulturer fra den gamle verdenen som er representert i Amerika. Litteraturen vil til en viss grad være preget av den norske utvandringen. Det gjøres både fordi dette er et kjent tema i Norge og fordi den norske innvandringen kan benyttes som utgangspunkt for diskusjon om likheter og forskjeller mellom etniske grupper i USA. Kurset bygger på kjensgjerningen av at Amerikansk fortid og nåtid bare kan forstås dersom man tar hensyn til den dynamikk og det drama som er blitt skapt i denne samhandlingen mellom forskjellige grupper mennesker, og den blanding av nasjonale tradisjoner, fordommer og rivaliseringer som har utspilt seg mellom dem. Det er disse kreftene som har skapt det unikt amerikanske sosiale, kulturelle og politiske landskapet.

Hva lærer du?

Studentene skal få en best mulig forståelse av hvilken rolle innvandring og etniske forhold har spilt og spiller i USA, både historisk og i det dagsaktuelle perspektiv.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet kan tas som første kurs.

Anbefalte forkunnskaper

Gode engelskkunnskaper, både muntlig og skriftlig.

Undervisning

Kurset vil bestå av en dobbelttime seminar i uken gjennom hele semesteret, til sammen 28 timer. Midt i semesteret er det lagt inn en undervisningsfri periode (en uke i høstsemesteret, to uker i vårsemesteret) som skal brukes til selvstudium og oppgaveskriving. Kurset har obligatorisk fremmøte (80%).

Eksamen

Kurset vil bli avsluttet med en to timers klasseromseksamen (70%). I tillegg skal studentene skrive et essay på ca. 5 standardsider (30%). Prøvene bedømmes etter en gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Eksamensspråk: engelsk eller norsk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Emnet er nedlagt og erstattet av NORAM1501 – Immigration and Ethnicity in American Life (nedlagt).

Eksamen

Emnet er nedlagt og erstattet av NORAM1501 – Immigration and Ethnicity in American Life (nedlagt).

Undervisningsspråk

Engelsk