Dette emnet er erstattet

POL4090 – Masteroppgave i polsk litteratur og språk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Masteroppgaven skal ha et omfang på 80 til 100 sider og utgjøre et selvstendig vitenskapelig arbeid. Emne og problemstilling for oppgaven kan hentes fra et bredt spekter tilknyttet polsk språk og velges i samråd med veileder.

Informasjon om masterstudier ved Det humanistiske fakultet.

Hva lærer du?

Gjennom arbeidet med masteroppgaven skal du tilegne deg innsikt i det tema du har valgt for oppgaven. Du lærer å samle relevant materiale til et selvstendig arbeid og å bearbeide dette på en metodisk måte i samsvar med relevante teorier. Arbeidet med masteroppgaven gir videre trening i å presentere resultatene og å anvende og formidle teoretisk kunnskap.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Opptak på masterprogrammet i europeiske og amerikanske litteraturstudier, studieretning polsk litteratur og språk.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak på masterprogrammet i europeiske og amerikanske litteraturstudier, studieretning polsk litteratur og språk.

Undervisning

Undervisningen består av individuell veiledning. Du får tildelt en veileder og du undertegner en veiledningsavtale.

Veiledningsavtalen leveres til studiekonsulenten. Merk at det å motta veiledning er en obligatorisk del av masterstudiet og at veiledningsavtalen må være godkjent før masteroppgaven kan leveres.

Etiske retningslinjer for veiledere ved UiO.

Eksamen

Innleveringsfrist for masteroppgaven er innen 15. september eller 15. november i høstsemesteret og 15. februar eller 15. mai i vårsemesteret.

Informasjon om praktiske rutiner rundt skriving og levering av masteroppgaven ved ILOS.

Eksamensspråk

Oppgaven skrives på norsk, svensk, dansk, engelsk eller polsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Karakterbeskrivelse for POL4090.

Karakteren publiseres på Studentweb senest åtte uker etter innleveringsfristen. Kommisjonen gir kandidaten en skriftlig begrunnelse for karakterfastsettingen. Kandidaten får begrunnelsen tilsendt i posten etter at sensuren har falt.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

En masteroppgave som ikke er bestått, kan leveres på nytt bare én gang, og da innen avtalt tidspunkt og i bearbeidet form. En masteroppgave som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

60

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk