Dette emnet er erstattet av POR1001 – Innføring i portugisisk.

Tidligere gitte eksamensoppgaver

Det tas forbehold om endring i pensum og/eller eksamensform siden disse eksamensoppgavene ble gitt!

Publisert 11. aug. 2015 14:41 - Sist endret 11. aug. 2015 14:42