Semesterside for POR1101 - Vår 2004

Sensur for skriftlig eksamen faller mandag 15. mars (ettermiddag) ved oppslag på KRIs tavler i 4. og 5. et. NT.

10. mars 2004 01:00

Ny faglærer : Marcin Wlodek.

19. des. 2003 01:00