Dette emnet er nedlagt

POR4106 – Språkvitenskaplige emner, portugisisk grammatikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Artikler/ monografier om selvvalgte spesifikke emner innen portugisisk grammatikk. Et pensum på 500 - 1000 sider settes opp i samråd med faglærer.

Hva lærer du?

Fordypning i spesifikke emner innen portugisisk grammatikk.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

En bachelorgrad.

Undervisning

Forelesninger og/ eller selvstudium under veiledning.

Eksamen

En semsteroppgave på 8-10 sider bibliografi inkludert. Oppgaven skal skrives på portugisisk. Oppgaven gis av faglærer og skrives innen to uker etter kursets slutt. Det gis bokstavkarakter.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Emnet er erstattet av IBER4106.

Undervisningsspråk

Portugisisk eller norsk