Dette emnet er nedlagt

ROMF3101 – Innføring i romansk filologi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset gir en innføring i sammenlignende romansk språkvitenskap med vekt på utviklingen fra latin.

Hva lærer du?

Kurset skal gi en dypere innsikt i det/de romanske språk som studenten har i sin fagkrets, samt en viss kjennskap til andre romanske språks egenart og struktur.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

For at emnet skal inngå i en bachelorgrad i HFB-SPR, med innretning mot en mastergrad i Romansk filologi, se beskrivelse av masterstudiet: Europeiske språk (master - to år) (videreført).

Anbefalte forkunnskaper

Gode språkkunnskaper innen minst ett romansk språk og grunnleggende kunnskaper innen dets historie. Basiskunnskaper i latin.

Undervisning

Forelesninger/veiledning. Kurset vil i stor grad være et lesekurs.

Eksamen

Vurderingen baseres på en 3-dagers hjemmeeksamen som gis av faglærer etter kursets slutt og skrives på et romansk språk. Det gis bokstavkarakter.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Vår 2010

Eksamen

Vår 2010

Undervisningsspråk

Norsk eller et romansk språk