Dette emnet er nedlagt

RUS2502 – Russisk idéhistorie, tekstlesning

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset gir øvelse i å lese og tolke russisk idéhistorisk sakprosa.

Hva lærer du?

Gjennom kurset skal studentene få trening i å lese artikler og utdrag fra verker som inngår i den russiske idédebatt, og oppøve relevant ordforråd for denne type tekster.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet krever bestått eksamen i RUS1120 – Grammatikk og oversettelse I (nedlagt) og RUS1121 – Praktisk russisk og tekstlesning I (nedlagt).

Undervisning

Undervisningen består av 2 timer seminar (1 dobbelttime i uken) i 14 uker.
Det er krav om obligatorisk aktivitet: muntlig innlegg som må være godkjent for at studenten skal kunne fremstille seg til eksamen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamensformen på emnet er en skriftlig eksamen på 4 timer. Kandidaten skal oversette kjent tekst fra russisk til norsk samt svare på spørsmål til ukjent tekst.
Obligatorisk aktivitet må være godkjent.

Hjelpemidler

Det er lov å bruke 1 ordbok. Elektronisk scannerordbok kan brukes i stedet for men ikke sammen med vanlig ordbok.

Eksamensspråk

Norsk/russisk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamensdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Emnet er obligatorisk i EAS-programmet med Russland-linje.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Emnet er nedlagt og erstattes av et nytt emne RUS2504.

Eksamen

Siste gang vår 2009.

Undervisningsspråk

Norsk/russisk