RUS4490 – Masteroppgave i litterær oversettelse fra russisk til norsk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Masteroppgaven består av en oversettelse av en litterær tekst av et begrenset omfang (30-50 sider, avhengig av den litterære tekstens vanskelighetsgrad) med en kommentar til arbeidet som reflekterer over både konkrete og teoretiske problemstillinger forbundet med oversettelsen (15-20 sider). Valg av tekst foretas i samarbeid med veileder.

Informasjon om masterstudier ved Det humanistiske fakultet.

Hva lærer du?

Arbeidet med oppgaven skal oppøve forståelsen for russisk språk og litterær stilistikk og gi fordypet innsikt i oversettelsesfaglige vurderinger. Det gir trening i både praktisk og teoretisk selvstendig arbeid.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Opptak på masterprogrammet i europeiske språk, studieretning oversettelsesstudier, russisk litterær oversettelse.

Undervisning

Undervisningen består av individuell veiledning. Du får tlldelt en veileder og du undertegner en veiledningsavtale. Etiske retningslinjer for veiledere ved UiO.

Veiledningsavtalen leveres til studiekonsulenten. Veiledning er en obligatorisk del av masterstudiet og veiledningsavtalen må være godkjent før masteroppgaven kan leveres.

Eksamen

Innleveringsfrist for masteroppgaven er innen 15. september eller 15. desember i høstsemesteret og 15. februar eller 1. juni i vårsemesteret.

Informasjon om praktiske rutiner rundt skriving og levering av masteroppgaven ved ILOS.

Eksamensspråk

Masteroppgaven skrives på russisk og norsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Karakterbeskrivelse for RUS4490.

Karakteren publiseres på Studentweb senest åtte uker etter innleveringsfristen. Kommisjonen gir kandidaten en skriftlig begrunnelse for karakterfastsettingen. Kandidaten får begrunnelsen tilsendt i posten etter at sensuren har falt.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

En masteroppgave som ikke er bestått, kan leveres på nytt bare én gang, og da innen avtalt tidspunkt og i bearbeidet form. En masteroppgave som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst