Dette emnet er nedlagt

SEU1501 – Sentraleuropas politikk, kultur og samfunn

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

En tematisk gjennomgang av viktige sider ved Sentral-Europas politikk, kultur og samfunn fra 1989 frem til idag.

Hva lærer du?

Du får en forståelse av politikk, økonomi, etniske relasjoner og kulturelle og religiøse forhold i Estland, Latvia, Litauen, Polen, Den tsjekkiske republikk, Slovakia og Ungarn.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Generell studiekompetanse.

Undervisning

A. Forelesninger, en dobbelttime i uken i ca tolv uker.

B. Seminar med oppgaveskriving, én dobbelttime i ca 12 uker. Det er obligatorisk fremmøte første gang og den gangen studentene skal presentere oppgave og oppgavekommentar. Kurset forutsetter regelmessig deltakelse på oppgaveseminar.

C. Filmseminar.

Eksamen

Essay 3 sider, førsteutkast leveres i løpet av semesteret, og leses av faglærer. Studentene kan på bakgrunn av kommentarene forbedre essayet innen endelig versjon leveres. Essayet må godkjennes før studenten kan ta avsluttende eksamen. Kurset avsluttes med en hjemmeeksamen over 3 virkedager med oppgitt tema. Besvarelsens omfang skal være ca. maksimum 6 sider á 2300 tegn. Hjemmeeksamen bedømmes etter en gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Annet

Obligatorisk emne innenfor Program for europeiske og amerikanske studier. Emnet kan også inngå som valgfritt emne i Program for europeiske og amerikanske studier, studieretning Balkan og andre programmer og studieretninger.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk