Dette emnet er nedlagt

SPA4106 – Språkvitenskapelige emner, spansk grammatikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Artikler/ monografier om selvvalgte spesifikke emner innen spansk grammatikk.

Et pensum på 500 - 1000 sider settes opp i samråd med faglærer.

Hva lærer du?

Studenten skal få en fordypning i spesifikke emner innen spansk grammatikk.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bachelorgrad

Undervisning

Forelesninger og/ eller selvstudium under veiledning.

Eksamen

En semsteroppgave på 8-10 sider bibliografi inkludert. Oppgaven skal skrives på spansk. Oppgaven gis av faglærer og skrives innen to uker etter kursets slutt. Det gis bokstavkarakter.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Emnet er erstattet av IBER4106.

Undervisningsspråk

Spansk eller norsk