Dette emnet er nedlagt

SPA4300 – Spanskspråklig litteraturhistorie: selvvalgte emner

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet skal gi innsikt i en litterær og kulturell kontekst av masteroppgaven og dens tema(er). Studentene skal trenes opp til å velge, avgrense og problematisere de temaene/verkene/forfatterne de har valgt og/eller belyse verkene ut fra de litterære periodene de tilhører. Et valgfritt pensum på ca. 1000 sider fra perioder, verk og/eller genre innen det spanskspråklige området legges opp i samråd med faglærer.

Hva lærer du?

God innsikt i moderne spanskspråkig litteratur.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til mastergrad.

Anbefalte forkunnskaper

Bachelorgrad med fordypning i spansk.

Undervisning

Forelesninger og/eller selvstudium under veiledning.

Eksamen

Semesteroppgave på 10 sider (standardside = 2300 tegn) pluss forside og bibliografi skal skrives på spansk over et emne som er valgt i samråd med en faglærer. Semesteroppgaven bedømmes etter en gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisningsspråk

Spansk