Dette emnet er nedlagt

TRANS4111 – Teori og metode i oversettelsesstudier

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet presenter teoretiske tilnærminger til litterær og allmennspråklig oversettelse, og gir en innføring i translatologisk forskning. Teori og metode skal anvendes i analysen av oversatte tekster av forskjellige teksttyper. Forholdet mellom oversettelse og originaltekst vil stå sentralt.

Hva lærer du?

Når du har gjennomført dette emnet, har du:

  • utviklet en reflektert lingvistisk og tekstanalytisk forståelse av oversettelse som språklig, tekstuelt og kulturelt fenomen, og
  • lært å sette deg inn i relevante problemstillinger for translatologisk forskning.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Opptak på studieretningen Oversettelsestudier. Studenter med opptak på masterprogrammene:

  • Europeiske og amerikanske litteraturstudier (studieretningene engelsk, fransk, tysk eller russisk)
  • Europeiske språk
  • Estetiske studier og allmenn litteraturvitenskap
    kan også få adgang til emnet dersom kapasitetshensyn tillater det.

Studenter på Oversettelsestudier har fortrinnsrett.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot TRANS4110 – Teori og metode i oversettelsesstudier (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen består av to timer seminarundervisning i fire uker i starten av semesteret, og tre uker med fire timers seminarundervisning mot slutten av semesteret, til sammen 20 timer. Jevnlige øvelsesoppgaver.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamensformen er en semesteroppgave som skal inneholde en kontrasterende sammenligning av to eller flere teoretiske perspektiver med utgangspunkt i én eller flere oversatte tekster. For å kunne fremstille seg til eksamen må studenten få godkjent et utkast til semesteroppgaven.

Oppgavene skal leveres samlet i ett dokument i kursets fellesrom i Fronter. Les mer om eksamensinnlevering

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Norsk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

Da dette er en mappeeksamen, er det ikke mulig kun å eksamensmelde seg i emnet. Ønsker du å forbedre karakter, må du også undervisningsmelde deg og skrive oppgavene på nytt.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2014

Eksamen

Høst 2014

Undervisningsspråk

Norsk