Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

16. november

Eksamensordning

Skriftlig eksamen.

Tid: 30. november kl. 14:30 (4 timer).

Sted: Sal 3C Silurveien 2

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

10 av 14 ukesoppgaver og én skriftlig kvalifiseringsoppgave

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 30. sep. 2020 12:07