Dette emnet er nedlagt

Semesterside for TYSK1101 - Vår 2005

Til eksamen er det lov til å bruke tysk/norsk og norsk/tysk ordbok. Det er ikke anledning til å bruke tysk/tysk ordbok.

2. mai 2005 02:00