Dette emnet er nedlagt

TYSK4592 – Tysk kulturkunnskap: Praksisrapport

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Praksisrapporten på 30 studiepoeng leveres i tilknytning til en masteroppgave på 30 sp av de studentene som vil ha et praksisopphold som del av sitt masterstudium (se programbeskrivelsen). Praksisrapporten omfatter 25 til 30 sider som blant annet inneholder en redegjørelse for studentens arbeid ved en praksisorganisasjon og drøfter en eller flere aktuelle problemstillinger i tilknytning til organisasjonens virksomhet.

Hva lærer du?

Studenten skal på en teoretisk og metodisk sikker basis tilegne seg dyp innsikt i det emnet som han/hun har valgt for oppgaven. I tillegg forventes det at studenten viser innsikt i hvordan en tysk organisasjon fungerer, og at studenten mestrer formelle krav som stilles til en slik rapport.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Opptak på masterprogrammet i Program for europeiske og amerikanske studier, studieretning tysk kulturkunnskap.

Undervisning

Det gis individuell veiledning. Studenter som ønsker et praksisopphold, finner selv, eller med noe veiledning fra studiekonsulent eller veileder, et praksissted som gir et praksisopphold på minst 3 måneder ved en tysk institusjon/organisasjon i et tyskspråklig land eller i Norge. En forhåndsavtale hvor blant annet arbeidsoppgavene fremgår, må godkjennes av instituttet. Senest en måned etter avsluttet praksisopphold skal studenten levere en attest fra praksisstedet som beskriver sted, varighet, arbeidsoppgaver og hvem som var den nærmeste overordnede.

Eksamen

Praksisrapporten leveres senest tre måneder etter avsluttet praksisopphold. Sensur faller senest 8 uker etter innlevering.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Tysk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst