Semesterside for MEVIT1210 - Høst 2016

Fronter

Dette emnet bruker læringsplattformen Fronter.

Logg på Fronter

Skoleeksamen er fredag 2. desember 14.30 (4 timer)

Eksamenssted publiseres på studentweb og på informasjonssiden om eksamen.

Kandidatnummer publiseres i studentweb før eksamen. Eksamensvakter vil også ha med en liste så det er ikke nødvendig å lære seg kandidatnummeret.

Lykke til med eksamensforberedelsene!

28. nov. 2016 15:38

Retting av kvalifiseringsoppgaven er nå foretatt. Du kan se ditt resultat i Fronter ved å navigere til den samme mappen som du brukte da du lastet opp oppgaven. Dersom det står en "v" under "status" har du bestått, mens dersom det står "x" har du ikke bestått.

Dersom du fikk "ikke bestått":

Dersom du ikke bestod kvalifiseringsoppgaven må du levere en forbedret utgave. Faglærer har gitt en kommentar som peker på hva som bør forbedres. Kommentaren kan du lese ved å klikke "kommentar" etter du har klikket på pilen til høyre for navnet ditt.

Ny frist for innlevering er 8. november klokka 23:59.

Kvalifiseringsoppgaven leveres i Fronter (ny innleveringsmappe opprettes).

Studenter som fikk godkjent kvalifiseringsoppgave i 2014 eller 2015 trenger ikke å levere kvalifiseringsoppgave dette semesteret for å kunne gå opp til eksamen. 

1. nov. 2016 15:00

Kjære studenter,

Kvalifiseringsoppgaven for MEVIT1210, høsten 2016 er nå lenket opp på semestersiden.

Innleveringsfristen er onsdag 19. oktober kl. 23:59. 
Oppgaven skal leveres i Fronter, og innleveringsmappen stenges automatisk. Vi anbefaler å levere i god tid før fristen.

Kvalifiseringsoppgaven er ikke anonym, og dere skal derfor oppgi deres navn i oppgaven. Det skal ikke brukes kandidatnummer.

Om du har spørsmål om Fronterinnleveringen, kan du sende en epost til studiekonsulent@media.uio.no .

Vennlig hilsen studiekonsulentene på IMK

16. sep. 2016 10:34

Kjære studenter,

På noen av forelesningene kommer det frem to lokaler i timeplanen, Eilert Sundts hus og Helga Engs hus.

Riktig lokale for disse forelesningene er Helga Engs hus.
Dette gjelder forelesningene 25. august, 15. september og 6. oktober.


Vi forsøker å rette dette i timeplanen nå.

23. aug. 2016 09:58