Semesterside for MEVIT1210 - Vår 2005

Dato på eksamensoppgaven. Merk at det ved en inkurie sto feil dato på de første eksamensoppgavene som ble levert ut. Riktig innleveringsdato er torsdag 2. juni. Se også eksamensoppgaven på web.

30. mai 2005 23:46

Eksamensoppgaven ligger på denne lenken

30. mai 2005 12:02

Sensurfall er 23.6. Studenter som ev. skal søke seg videre til en annen institutsjon bør rekke å få karakterutskrift før den 1.7. Se ev. ytterligere info på kurssiden til mevit1310

11. mai 2005 02:00