Semesterside for MEVIT1210 - Vår 2007

Informasjon om eksamen

  • Kandidatnummer publiseres i studentweb ca. to uker før eksamen deles ut.


  • Eksamen deles ut i IMKs ekspedisjon klokken 10.00 på eksamendagen. Oppgaven legges også ut på semestersiden ca. 10.00.


  • Eksamen leveres i IMKs ekspedisjon mellom 12.00 og 14.00 på den gitte dato. For sene besvarelser tas ikke i mot. Det er ikke mulig å endre på besvarelsen eller levere tilleggsmateriale etter levering.


  • besvarelsen skal leveres i to stiftede eksemplarer. Husk å sette inn sidetall.


  • Husk legitimasjon!


  • Forsiden skal inneholde: Kandidatnummer, emnenavn og -kode, oppgavetekst og dato/semester.


  • Vi godtar ikke hånskrevne besvarelser. Sidemarger skal være 3 cm, topp- og bunnmarg 2,5 cm. Linjeavstand: 1,5. Bruk punktstørrelse 12 eller 13....


15. mars 2007 16:31

Seminaroppgave denne uke (uke 9)

Forbered deg individuelt på denne oppgaven, for videre diskusjoner i seminaret: Bruk MedieNorge www.medienorge.uib.no og Medieregisteret fra Medietilsynet www.medieregisteret.no til å kartlegge endringer i krysseierskap av avis, fjernsyn og radio i Norge mellom Schibsted, Edda Media (tidl. Orkla) og A-pressen de siste årene.

26. feb. 2007 00:56

E-postadresser til seminarlederne

Seminarlederne er Marius Bakke for gruppe 1-3 (marius@bungalab.com) og Einar Søberg for gruppe 4-7 (einar_soberg@yahoo.no).

9. feb. 2007 17:02