Dette emnet er nedlagt

Semesterside for MEVIT1310 - Høst 2003

For studenter hvor eksamen kolliderer er det nå satt opp en ny dato for eksamen i MEVIT1310: Utlevering tirsdag 09.12.03, kl.10.00., Innlevering onsdag 10.12.03, kl.14.00. NB Den ordningen gjelder kun for studenter, som er eksamensoppmeldt i emnet og hvor eksamen kolliderer med andre eksamener på IMK.

2. okt. 2003 02:00

To dagers eksamen i MEVIT1310 deles ut den mandag 20.10.03, kl.10.00. Innlevering er tirsdag 21.10.03, kl.14.00.

Sensufall: tirsdag 11.11.03, kl.14.00.

Sensuren kunngjøres ved oppslag utenfor ekspedisjonskontoret, på glassveggen bak døren på plan 4. sensuren blir ikke opplyst over telefon eller e-post.

Vennligst sjekk denne siden med jevne mellomrom for eventuelle endringer.

17. sep. 2003 02:00

Til metodeseminaret 15. september skal du ha løst oppgave 28, 30, 37, 41, 42, 43, 50, 55 a.

Obs: Skrivefeil i oppgave 30: "eksterne verdier" skal være "ekstreme verdier".'

8. sep. 2003 02:00