Dette emnet er nedlagt

Semesterside for MEVIT1310 - Vår 2004

På studentweb er det lagt ut karakter for hjemmeeksamen, som teller 75%. Endelig karakter kan forandres, dersom karakter på skoleeksamen (som teller 25%) gir grunnlag for justeringer.

17. juni 2004 02:00

Sensur på hjemmeeksamen i MEVIT1310 kunngjøres mandag 14. juni kl. 12.00, ved oppslag utenfor ekspedisjonskontoret, Institutt for medier og kommunikasjon, glassveggen bak døren på plan 4 og på informasjonstavlen på plan 2.

Sensur på skoleeksamen kunngjøres mandag 21. juni kl. 12.00 samme sted.

25. mai 2004 02:00

Skoleeksamen i MEVIT1310 Mediebruk, makt og samfunn, den 19.05.04 vil bli avholdti Idrettsbygningen, sal 1+2 14.30-16.30.

Husk å ta med legitimasjon og møt opp et kvarter før.

12. mai 2004 02:00