Semesterside for MEVIT2110 - Vår 2018

Fronter

Dette emnet bruker læringsplattformen Fronter.

Logg på Fronter

23-26.april

Oppgaveteksten publiseres i Inspera mandag 23. april kl. 11:00.

Du lever eksamensbesvarelsen i Inspera.

Hvis du ikke har brukt Inspera før

NB! Hvis du ikke har brukt Inspera før, må du lese dette nøye i god tid før eksamenet publiseres: http://www.uio.no/studier/eksamen/inspera/. Det er ditt ansvar å sørge for at din datamaskin oppfyller kravene og at du får logge deg på.  

Før du begynner å skr...

17. apr. 2018 20:02

Frist: 20. mars - ca. 2 sider. Mer info på forelesningen 28. feb!

Lag en litteraturliste til den tildelte kildeteksten for seminargruppa du tilhører (se lista under). Listen skal inneholde minimum 10 referanser på til sammen minst 196 sider. Til hver referanse føyes det til et par setninger som beskriver referansen og/eller begrunner valget av denne referansen. Listen skal grupperes etter disse sjangrene:

  • -  Monografi
  • -  Vitenskapelig antologi
  • -  Avhandling
  • -  Vitenskapelig artikkel
  • -  Leksikonartikkel
  • -  Lærebok
  • -  Populærvitenskapelig artikkel

Bruk APA style guide når du setter opp litteraturlista - se referanseanvisningene i Norsk Medietidsskrift.

Bruk standard sid...

19. feb. 2018 17:40

Velkommen til første forelesning onsdag 24. januar 10.15 i Sophus Bugges auditorium!

7. jan. 2018 15:27