Semesterside for MEVIT3811 - Vår 2015

Innleveringsfrist: 4. juni kl. 14.00

Rapporten/eksamen skal leveres elektronisk i innleveringsmappen på fronter innen fristen. Fronterrommet stenges kl.14.00 den 4. juni.

På forsiden av eksamensbesvarelsen skal du inkludere ditt kandidatnummer, emnekode og emnenavn, og semester.

Når du laster opp besvarelsen i fronter må du passe på at formatet er leselig. Vi anbefaler derfor at du bruker pdf. Filen skal kalles for kandidatnummeret ditt, slik; xxxxxx.pdf.

Kandidatnummer finner du i studentweb.

Her finner du mer info om eksamen

Husk også at du må levere obligatorisk erklæring vedrørende fusk for at eksamensinnleveringen kan regnes som gyldig.

Ta kontakt med studiekonsulent@media.uio.no om du har noen spørsmål knyttet til eksamen.

Lykke til!

27. mai 2015 15:56

Velkommen! Kom presis - kl 10.15 - og legg gjerne til en halvtime etter undervisningen, så vi får spist lunsj sammen. 

Sjekk også oppdatert undervisningsplan.

9. jan. 2015 11:32

Studentweb åpner 2. desember 2014, og her må du:

1) melde deg opp til MEVIT3810 innenfor utdanningsplanen.

2) melde deg opp til MEVIT3811 utenfor planen (under "Meldinger til undervisning og eksamen").

3) sende inn en søknad til studiekonsulent (at) media.uio.no innen 10. desember.

Søkere må i tillegg til søknad i studentweb sende inn et motivasjonsbrev på inntil én normalside til studiekonsulent@media.uio.no innen 10. desember. Her er det viktig å formidle hvorfor du ønsker å følge dette emnet, relevant bakgrunn, erfaring og ferdigheter, og eventuelle arbeidsoppgaver du spesielt kunne tenke deg å jobbe med. Motivasjonsbrevet vil ikke gå videre til eventuelle arbeidssteder og er ikke ment som en søknad til en konkret arbeidsplass. Fordeling av studenter på ulike praksisplasser skjer først etter undervisningsstart på emnet.

Karakternivå og motivasjonsbrev teller med i opptak til emnet.

Det er 12 plasser på emnet.

26. nov. 2014 15:44