Semesterside for MEVIT4350 - Høst 2007

Til seminaret onsdag 14.11: Alle jobber videre med semesteroppgaven (f.eks. videreutvikler problemstilling, undersøker, analyserer, skriver, konkluderer ...) og sender et utkast (hvor mye/hvilken del/helhet av oppgaven bestemmer du selv) til de andre på seminaret på mail innen mandag 12.11. Send med kopi til s_askildsen@hotmail.com og tore.slaatta@media.uio.no Oppgavene diskuteres i plenum.

I tillegg vil studentene legge fram og diskutere begrepene "commodification", "spatialization" og "structuration" (hhv. kap. 4, 5 og 6 i Vincent Moscos bok). Trekk gjerne inn hvilken betydning disse begrepene har i relasjon til oppgaven din.

6. nov. 2007 16:09

Forfatterbesøk tirsdag 23.10 kl. 1230 blir i rom 418 (4 etg.)

22. okt. 2007 12:46

Besøk til Forfattersentrum og Litteraturhuset blir onsdag 31.10. kl. 1330. Adressen er: Wergelandsveien 29, 0167 Oslo. Vi møtes utenfor senest 13.25 og går samlet inn. Gi beskjed til Solveig Askildsen: s_askildsen@hotmail.com om du kommer. De vil gjerne vite hvor mange vi blir.

17. okt. 2007 17:27