Pensum/læringskrav

Bøker

Enli, Gunn S. m.fl. 2010: : TV - en innføring, 2010. Oslo: Universitetsforlaget. Kap 1 - 6 (175 sider).

Freedman, Des: The Politics of Media Policy, 2008. London: Polity Press. (264 sider).

Hassan, Robert og Julian Thomas (red.): The New Media Theory Reader, 2006. Maidenhead: Open University Press. Part 1-4 (220 sider).

Rooke, Richard: European Media in the Digital Age, 2009. London: Pearson Longman. Kap. 1-4, 6-7, 10 (170 sider).

Artikler

Doyle, Gillian : Undermining Media Diversity: Inaction on Media Concentrations and Pluralism in the EU , 2007. s. 135-156 i Sariakis (red.): Media and Cultural Policy in the European Union. Amsterdam: Rodopi. . (masterkopi tilgjengelig i resepsjonen).

: "" i Enli, Gunn Sara & Vilde Schanke Sundet : Strategies in times of regulatory change: A Norwegian case study on the battle for commercial radio licence, 2007. Media, Culture & Society. Vol. 29. No.5 s. 707-727. Last ned artikkel.

Enli, Gunn Sara: Redefining Public Service Broadcasting. Multi-pLatform Participation, 2008. Convergence, Vol. 14, No. 1, s. 105-120. Last ned artikkel.

Moe, Hallvard : Morgendagens NRK: Allmennmedievirksonhet , 2008. Norsk medietidsskift. Årg. 15. Nr. 14. S. 360-379. . Last ned artikkel.

Storsul, Tanja og Trine Syvertsen: ”The impact of Convergence on Eurpoean television Policy. Pressure for change – Forces of stability”, i Convergence Vol. 13 nr. 3. side 275-291. , 2007. Last ned artikkel.

Storsul, Tanja: ”Bakkenettet og allmennkringkasting” i Norsk medietidsskrift. årg 15, nr. 1, side 38-56. , 2008. Last ned artikkel.

Wheeler, Mark: Supranational Regulation. Television and the European Union”, i European Journal of Commuication. Vol. 19(3): 349-369. , 2004. Last ned artikkel.

Dokumenter

Lov om eierskap i medier (medieeierskapsloven): LOV-1997-06-13-53 , Lenke til lovdokument.

I Ytringsfrihetens Tjeneste. Mål og virkemidler i mediepolitikken, Stortinget 18.4.2002 : Lenke til Stortingsmelding.

AMT-Direktivet (2007) EUs nye direktiv for audiovisuelle tjenester : Lenke til side med EU dokumenter.

Publisert 10. aug. 2010 13:53