Dette emnet er nedlagt

Velkommen til studiestart på EST4000 …

Velkommen til studiestart på EST4000 vår 2013.

Jeg vil gjøre dere oppmerksomme på at tidspunkt for undervisning er fra kl. 13.15-16.00 på tirsdager. Se nærmere på tid og sted om datoer og undrvisningsplan.

Vennlig hilsen

Mia Göran

Publisert 12. jan. 2013 14:15 - Sist endret 16. apr. 2013 13:14