Dette emnet er nedlagt

MUS1120 – Utøvende 1 (instrumental- og vokalundervisining)

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er nedlagt. Studenter som begynner på bachelorprogrammet i muskkvitenskap høsten 2011 tar isteden emnet MUS1121.

Det blir gitt individuell undervisning på hovedinstrumentet. Den enkelte lærer lager et opplegg tilpasset studentens behov og nivå. Aktuelle arbeidsområder kan være:

Rytmisk musikk:

 • tekniske, rytmiske og harmoniske øvelser
 • arbeidsfysiologi relatert til instrumentet
 • innstudering av relevant repertoar
 • teoretisk refleksjon
 • improvisasjon
 • arbeids- og øvemetoder
 • samspill
 • interpretasjon og formidling

Kunstmusikk – klassisk:

 • tekniske øvelser
 • arbeidsfysiologi relatert til instrumentet
 • innstudering av repertoar fra forskjellige epoker
 • teoretisk refleksjon
 • arbeids- og øvemetoder
 • interpretasjon og formidling

Hva lærer du?

Utvikle tekniske og musikalske ferdigheter, og bidra til økt forståelse av musikalsk stil, struktur og funksjon.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Dette emnet krever opptak til Program for musikkvitenskap.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til studieprogrammet i musikkvitenskap.

Undervisning

Det gis 12 individuelle undervisiningstimer á 30 minutter på hovedinstrumentet (obligatorisk frammøte). Studentene må delta ved minst én huskonsert eller tilsvarende for å kunne gå opp til eksamen. Deltakelse på andre konserter på Universitetet utenom vanlig huskonserttid, for eksempel lunsjkonserter i Universitetsbiblioteket eller spilleoppdrag/kveldsarrangementer ved andre institutter, godtas som huskonserter i denne sammenhengen. Andre spilleoppdrag kan ikke godkjennes.

Eksamen

Obligatorisk deltakelse i undervisningstimene og deltakelse på huskonsert. Det gis karakteren Bestått/ikke bestått.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk emneevaluering våren 2007

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk