Dette emnet er nedlagt

MUS1150 – Utøvende 2 (instrumental- og vokalundervisning)

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Det blir gitt individuell undervisning på hovedinstrumentet. Den enkelte lærer lager et opplegg tilpasset studentens behov og nivå. Aktuelle arbeidsområder kan være:

Rytmisk musikk:

 • tekniske, rytmiske og harmoniske øvelser
 • arbeidsfysiologi relatert til instrumentet
 • innstudering av relevant repertoar
 • teoretisk refleksjon
 • improvisasjon
 • arbeids- og øvemetoder
 • samspill
 • interpretasjon og formidling

Kunstmusikk – klassisk:

 • tekniske øvelser
 • arbeidsfysiologi relatert til instrumentet
 • innstudering av repertoar fra forskjellige epoker
 • teoretisk refleksjon
 • arbeids- og øvemetoder
 • interpretasjon og formidling

Hva lærer du?

Utvikle tekniske og musikalske ferdigheter, og bidra til økt forståelse av musikalsk stil, struktur og funksjon.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet MUS1120 – Utøvende 1 (instrumental- og vokalundervisining) (nedlagt).

Undervisning

Det gis 12 individuelle undervisiningstimer à 30 minutter på hovedinstrument (obligatorisk fremmøte). Studentene må delta ved minst én huskonsert eller tilsvarende for å kunne gå opp til eksamen. Deltakelse på andre konserter på Universitetet utenom vanlig huskonserttid, for eksempel lunsjkonserter i Universitetsbiblioteket eller spilleoppdrag/kveldsarrangementer ved andre institutter, godtas som huskonserter i denne sammenhengen. Andre spilleoppdrag kan ikke godkjennes.

Eksamen

Obligatorisk deltakelse i undervisningstimene og deltakelse på huskonsert

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering høsten 2007

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk, med muligheter for individuell tilpasning