Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omfatter fagene satslære, hørelære og MIDI, og skal gi en bred, genreovergripende oversikt over grunnleggende teoretiske og praktiske elementer i musikken

  • I satslære vil det bli arbeidet med ulike aspekter ved vestlig musikk-kultur, som funksjonsharmonikk, forskjellige former for modalharmonikk og jazz
  • I hørelære skal studentene lære strategier for å kunne gjøre god bruk av av gehøret i møte med klingende og notert musikk. De skal oppøve grunnleggende ferdigheter i notelesing, lytting, skriftlige og praktiske disipliner. Det legges vekt på musikk fra ulike tider, genrer og kulturer.
  • MIDI-faget vil gi en elementær innføring i bruk av datamaskiner i musikk, og skal lede frem mot å bruke ulik musikkprogramvare.

Hva lærer du?

Du får grunnleggende kunnskaper og ferdigheter innen satslære, hørelære og musikkteknologi.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til studieprogrammet i musikkvitenskap eller annet program som inkluderer fordypningsenheten i musikkvitenskap.

Overlappende emner

Emnet overlapper fullstendig med emnet MUS1210 Musikkteori 1

Undervisning

Gruppeundervisning 5t/uke gjennom 12 uker av semesteret, tilsammen 60 timer fordelt på 24 i satslære, 24 i hørelære og 12 i MIDI. Grupper på 8 i satslære og hørelære; grupper på ca. 16 i MIDI.

Undervisningen er obligatorisk og et visst antall øvingsoppgaver må være innlevert og bestått før studenten kan gå opp til eksamen.

Eksamen

Mappe med 11 oppgaver (3 i satslære, 5 i hørelære og 3 i MIDI) samt skriftlig klasseromseksamen i hørelære.

For å få karakteren bestått, må du ha oppfylt kriteriet til minst 80% oppmøte i hvert av fagene satslære, hørelære og MIDI. I tillegg må både mappen og klasseromseksamen være bestått.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering høsten 2007

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk