MUS1225 – Musikklab 1

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

NB! Emnet ble tilbudt for siste gang høsten 2014. Studenter som har emnet i sin utdanningsplan, men ikke har tatt det enda, bes kontakte instituttet.

Musikklab er emnet der teori og praksis møtes. Her er tradisjonsrike disipliner som satslære og hørelære integrert med musikkteknologiske fag.

Du vil få innføring i grunnleggende arrangering og komponering i tradisjonelle og populærmusikalske stilarter og øve opp ferdigheter i lytting, transkripsjon og bladlesning. Du vil også få trening med verktøy til noteskriving og innspilling og produksjon av musikk.

Du vil få innføring i et grunnleggende begrepsapparat i forhold til f.eks. harmonikk, rytmikk og sound.

Hva lærer du?

Etter å ha gjennomført emnet vil studenten:

• ha grunnleggende ferdigheter innen analyse av innspilt materiale, bladlesning, lytting og notering av rytmer, melodier, akkorder og harmoniske forløp.
• ha grunnleggende ferdigheter i bruk av produksjonsverktøy og i notasjon både for hånd og ved hjelp av databasert noteskrivingsprogram
• ha grunnleggende ferdigheter i å arrangere og produsere musikk

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til studieprogrammet i musikkvitenskap.

Undervisning

Det blir gitt 6 dobbelttimer forelesning i klassisk satslære og rytmisk satslære, 5 enkelttimer forelesning i musikkproduksjon, og 3 dobbelttimer forelesning i hørelære.

I tillegg kommer gruppeundervisnng, som består av 6 enkelttimer i klassisk satslære, 3 dobbelttimer i rytmisk satslære, 7 enkelttimer i produksjon, og 18 enkelttimer i hørelære.

Undervisningen er obligatorisk. Studenter med mindre enn 80% tilstedeværelse i hver enkelt disiplin kan ikke gå opp til eksamen.

Eksamen

Eksamen består av mappeinnlevering, samt en 2-timers skriftlig eksamen. Man må bestå alle deler av eksamen (klassisk satslære, rytmisk satslære, hørelære og musikkproduksjon) i samme semester for å bestå eksamen som helhet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Alle rapporter fra periodisk evaluering av IMVs emner er samlet på instituttets studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Emnet ble tilbudt for siste gang høsten 2014. Studenter som har emnet i sin utdanningsplan, men ikke har tatt det enda, bes kontakte instituttet.

Undervisningsspråk

Norsk